De Cock Energie- & Installatieadvies

NIEUWS: Per 1 januari 2021 is de nieuwe methodiek voor het bepalen volgens het energielabel voor gebouwen (woningen en utiiteitspanden).


Belangrijkste wijzigingen:

*Definitieve energielabel -ook wel online energielabel genoemd- komt te vervallen. Dus voortaan dient in principe voor elk energielabel het betreffende pand te worden bezocht en geinspecteerd.

*De methodiek wordt grondig vernieuwd. De bepalingsmethode is beschreven in NTA8800 welke in combinatie met ISSO 82(woningen) en ISSO 75(utiliteitspanden) nader het gehele proces.

*Ook de BENG-berekeningen (voorheen EPC-berkeningen) ten behoeve van de aanvraag van een nieuwbouw te bouwen pand voor de omgevingsvergunning bij de gemeente komen m.i.v. januari 2021 te vallen onder diezelfde NTA8800 methodiek. Dit betekent dat alleen gecertificeerde bedrijven en gediplomeerd personeel deze berekeningen mogen opstellen en uitvoeren.


Links

Energielabel en energielbesparen op de site van Milieu Centraal:


• Lees meer over het energielabel.

• Lees meer over energiebesparing.

Duurzame energie, BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen), energieneutrale gebouwen, NOM (nul-op-de-meter).


Afhankelijk van de beoogde doelstelling van de eigenaar/opdrachtgever worden er verchillende termen voor de energiecomsumptie van het gebouw gehanteerd. Dit kan varieren van energiebesparing ten opzichte van vergelijkbare gebouwen tot het volledig voozien in de opwekking van de verbruikte energie en soms zelfs een overschot in opgewekte energie. Aandacht verdient het wel goed te letten op en krtitisch te zijn op de gehanteerde defenities (bijv. CO2-neutraal en energieneutraal) van deze begrippen en welke (gedeelte) van de verbruikte energie worden gedekt. Zoek op internet grondig uit welke defenities er voor de begrippen worden gebruikt.

• Lees meer over Passief Bouwen (voorheen Passief Huis).

• Lees meer over Energieneutrale woning.