De Cock Energie- & Installatieadvies

Onafhankelijk bureau voor energieprestatieadvies en gebouwgebonden installaties.

Energielabels woningen

Met ingang van 1 januari 2015 is het energielabel wettelijk verplicht bij de overdracht van een woning. Het niet hebben van een energielabel kan een boete van maximaal € 405,- opleveren. Zowel een definitief energielabel dat is gecontroleerd door een erkend deskundige als een energielabel dat volgens de oude en uitgebreide methodiek is opgesteld voldoet hiervoor.

Energielabel NTA 8800 (2021)

Met ingang van 1 januari 2021 is het definitieve energielabel voor woningen, dat online kon worden aangevraagd bij een erkend deskundige, vervallen. Voortaan kunnen enkel nog panden worden voorzien van een label indien een vakbekwame energieprestatieadviseur de woning (of utiliteitspand) ook bezoekt en inspecteert.
Meer over de nieuwe bepalingsmethodiek staat hieronder en voor overige details verwijs ik naar de site van RvO.

Energielabels NTA 8800

Energielabels welke volgens de nieuwe methodiek zijn opgesteld laten in één oogopslag zien hoeveel primaire energie* de woning of gebouw verbruikt uitgedrukt in kWh per m2. Dit wordt de EP2 oftewel BENG 2 genoemd. Er zijn ook nog een EP1 (BENG 1) en EP3 (BENG 3). BENG staat voor bijna energie neutraal en EP betekent energieprestatie. De EP1 is de energievraag, eveneens in kWh/m2, en wordt hoofdzakelijk bepaald door de bouwkundige kenmerken van het pand. EP3 is het aandeel hernieuwbare (duurzame) energie in procenten. * Primaire energie wil zeggen dat de gebruikte elektra en/of brandstof wordt teruggerekend naar een standaard fossiele brandstof.

Bestaande bouw(basismethode) of nieuwbouw(detailmethode)

Voor nieuwbouw (gebouwen opgeleverd na 1 januari 2021) en (BENG-)berekeningen ten behoeve van de bouwaanvraag is het verplicht om het energielabel op te stellen volgens de detailmethode. Ook voor bepaalde subsidieregelingen (o.a. EPV en aantonen van het verbeteren van de EP2) kan een label op basis van de detailmethode vereist zijn.
Voor bestaande bouw voldoet een energielabel dat is opgesteld volgens de basismethodiek in nagenoeg alle overige gevallen. Uitzondering hierop vormen utiliteitsgebouwen (dus geen woningen) waarvoor eerder een energielabel volgens de detailmethode is opgesteld.

Richtprijzen* energielabels bestaande bouw/basismethode van NTA 8800
(geldig tot 30 juni 2022)

Prijzen (inclusief BTW) voor energielabels nieuwbouw/detailmethode op aanvraag.

Levering: digitaal per mail.

Appartement vanaf € 260,-

(tot 100 m2)

Tussenwoning vanaf € 300,-

(tot 150 m2 / 400 m3)

Hoekwoning / tweekapper vanaf € 335,-

(tot 150 m2 / 400 m3)

Vrijstaande woning vanaf € 395,-

(tot 200 m2 / 500 m3)

Overige woningen op aanvraag.


* deze bedragen zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zie de hieronder genoemde leverings- en betalingscondities.

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een
exacte prijsopgave.

Uitgevoerde werkzaamheden:

• inventarisatie van de bouwkundige schil en de diverse installatiecomponenten,
• éénmalige opname van de woning,
• berekening van de energie index,
• opstellen energiecertificaat,
• controle en registratie energiecertificaat.

Het certificaat wordt opgesteld op basis van:
• verstrekte tekeningen,
• mondelinge toelichting door de woningeigenaar,
• hierboven genoemde opname.

E-label Uitgangspunten:
• beschikbaarheid van actuele bouwkundige tekeningen,
• woning gelegen binnen regio Tilburg
(enkele reis max. 10 km) ,
• contante betaling bij opname.

Contact


adres:    Vellingenhoef 81
             5037 JZ Tilburg
telefoon: 06-19085554
e-mail:   info@decock-eia.nl

KvK Brabant: 17216737
Algemene voorwaarden