De Cock Energie- & Installatieadvies

Onafhankelijk bureau voor energieprestatieadvies en gebouwgebonden installaties.

Energielabels UTILITEIT (EPA-U / EPB / EPN)

Met ingang van 1 juli 2015 is het energielabel wettelijk verplicht bij de verkoop of nieuw verhuurcontract van een utiliteitsgebouw. Behoudens enkele uitzonderingen zijn alle utiliteitsgebouwen lableplichtig met uitzondering van panden die enkel de gerbruiksfunctie "industrie" of "overige" bezitten. Maatgevend is de registratie zoals deze vermeld staat in het BAG-register (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) van het kadaster. Het niet hebben van een energielabel kan een boete van maximaal 20.250,-(voor rechtspersonen) en 405,-(voor natuurlijke personen) opleveren.

Uitzonderingen energielabel utiliteit:

• Pand hoofdzakelijk industriefunctie - andere gebruiksfunctie(s) kleiner dan 50 m2;
• Pand hoofdzakelijk overige gebruiksfunctie - andere gebruiksfunctie(s) kleiner dan 50 m2;
• Gebouwtjes kleiner dan 50 m2;
• Monumenten of gebouwen voor erediensten of religieuze activiteiten;
• Tijdelijke gebouwen die voor max. 2 jaar worden gebruikt;
• Gebouwen waarvoor geen energie voor het binnenklimaat wordt gebruikt (onverwarmd);
• Gebouwen die onteigend en gesloopt gaan worden.

Certificering en richtlijnen

Wij werken conform BRL 9500 en bezitten de certificaten Vakbekwaamheid EPA-adviseur Energielabel Utiliteitsbouw en Woningbouw. Registratie en afmelding van de labels geschiedt bij een hiervoor speciaal gecertificeerd bedrijf.

Voor een offerte of meer informatie:


Contact


adres:    Vellingenhoef 81
             5037 JZ Tilburg
telefoon: 06-19085554
e-mail:   info@decock-eia.nl

KvK Brabant: 17216737
Algemene voorwaarden