De Cock Energie- & Installatieadvies

Gebouwgebonden (werktuigbouwkundige) installaties.

HVAC-installaties

Wij kunnen u ondersteunen en adviseren op het gebied van w-installaties bij de nieuwbouw of de renovatie van uw pand. Zowel op het gebiede van de woning- en utiliteitsbouw hebben wij ruime ervaring in het ontwerpen van installaties voor verwarming, koeling en airconditioning alsmede voor de gas-, water- en afvoersystemen.

Duurzaamheid en klimaat

Sinds de klimaatovereenkomst van december 2015 zijn aspekten van duurzaamheid en klimaat(verandering) nog belangrijker en actueler geworden. Onze visie is dat het installatieconcept ook toekomstbestendig moet zijn. Oftewel het ontwerpproces dient niet alleen gericht te zijn op de huidige eisen waaraan voldaan moet worden maar er dient ook grondig gekeken te worden naar verwachte ontwikkelingen in de (nabije) toekomst. Het spreekt voor zich dat ook het ambitieniveau van de opdrachtgever hierbij van belang is. Voorbeelden hiervan zijn panden volgnes het passief bouwen principe, klimaatneutrale en nul-op-de-meter gebouwen.

Hernieuwbare energie en duurzame installaties

Door de energie transitie zullen de fossiele brandstoffen in de toekomst niet langer onze (belangrijkste) energievoorzieningen vormen. Met nieuwe (duurzame) technieken kunnen zonne-, wind- en bodemenergie worden gebruikt voor de energievoorziening van onze gebouwen etc. In onze visie hebben duurzame technieken die zich bewezen hebben qua betrouwbaarheid en gerealiseerde besparingen onze voorkeur.
Interessante duurzame technieken:
-warmtepompen op basis van grond, water of lucht;
-zonnecollectoren (warmtapwater) en PV-panelen (elektra);
-energie-opslag van zowel warmte als elektra.

E-label

Contact


adres:    Vellingenhoef 81
             5037 JZ Tilburg
telefoon: 06-19085554
e-mail:   info@decock-eia.nl

KvK Brabant: 17216737
Algemene voorwaarden