De Cock Energie- & Installatieadvies

Onafhankelijk bureau voor energieprestatieadvies en gebouwgebonden installaties.

Nieuwe subsidie (2016) overheid op zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Samen geeft Energie 2.0 van de gemeente Tilburg: subsidie op woningisolatie.


Nieuws

December 2015: Gemeente Tilburg komt in de loop van 2016 (ingangsdatum 1 maart 2016) met een subsidie voor woningisolatie. De gemeente Tilburg maakt plannen voor een nieuwe subsidieregeling (Samen geeft Energie 2.0) voor om koopwoningen. Per woning wil het college maximaal 450 euro bijdragen aan vloerisolatie, dakisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie en HR++ glas. Daarnaast krijgen huiseigenaren subsidie om een adviseur in te schakelen.

• Lees meer hierover.


4 januari 2016: Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) Subsidie voor particulieren en bedrijven bij de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Per 1 januari 2016 is er een subsidie voor bovenstaande installatiecomponenten indien ze in een zogenaamde apparatenlijst (Merk en type) staan en nog voldoende in de subsidiepot beschikbaar is.

• Lees meer over ISDE.


11 januari 2016: Vakbekwaamheid EPA-U adviseur voor utiliteitsgebouwen. De eigenaar van De Cock Energie- & Installatieadvies behaalt het certificaat 'Vakbekwaamheid EPA-U adviseur voor utiliteitsgebouwen' door de toetsen bij het Cito met goed resultaat te volbrengen. Hierdoor kunnen we nu zelfstandig Energielabels voor de utiliteitsgebouwen verzorgen.


Links

Energielabel en energielbesparen op de site van Milieu Centraal:


• Lees meer over het energielabel.

• Lees meer over energiebesparing.

Duurzame energie, BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen), energieneutrale gebouwen, NOM (nul-op-de-meter).


Afhankelijk van de beoogde doelstelling van de eigenaar/opdrachtgever worden er verchillende termen voor de energiecomsumptie van het gebouw gehanteerd. Dit kan varieren van energiebesparing ten opzichte van vergelijkbare gebouwen tot het volledig voozien in de opwekking van de verbruikte energie en soms zelfs een overschot in opgewekte energie. Aandacht verdient het wel goed te letten op en krtitisch te zijn op de gehanteerde defenities (bijv. CO2-neutraal en energieneutraal) van deze begrippen en welke (gedeelte) van de verbruikte energie worden gedekt. Zoek op internet grondig uit welke defenities er voor de begrippen worden gebruikt.

• Lees meer over Passief Huis.

• Lees meer over Energieneutrale gebouwen.